25 Şubat 2021 | Perşembe
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:Bakır Şerit Korozyon
Teknik Özellikleri:ASTM D130 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların bakır şerit korozyon dayanıklılığı ölçebilmektedir
Kullanım Alanları: Petrotest marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Parlama Noktası Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D93 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların parlama noktasını ölçmektedir
Kullanım Alanları: Petrotest marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Toplam – Serbest Gliserin Ölçme Cihazı (GC)
Teknik Özellikleri:EN14105 standartlarına uygun olarak biyodizel yakıtların toplam ve serbest gliserolünü ölçmektedir. Aynı zamanda mono-di ve trigliserid miktarını belirler.
Kullanım Alanları: Varian marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Metanol İçeriği Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:EN14110 standartlarına uygun olarak biyodizel yakıtların metanol içeriğini ölçmektedir.
Kullanım Alanları: Varian marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Isıl değer ölçme cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D 240 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların ısıl değerini ölçmektedir
Kullanım Alanları: IKA marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Kül Tayin Cihazı
Teknik Özellikleri:EN ISO 6245 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların kül içeriğini ölçmektedir
Kullanım Alanları: Carbolite marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Distilasyon Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D86 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların buharlaşma sıcaklıklarını ölçmektedir
Kullanım Alanları: Tanaka marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Yoğunluk Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D941 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların yoğunluklarını ölçmektedir
Kullanım Alanları: KEM marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D6371 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların soğuk filtre tıkanma noktası sıcaklık değerini ölçmektedir
Kullanım Alanları: Tanaka marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Oksitlenme Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D2274 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların oksitlenme stabilesini ölçmektedir
Kullanım Alanları: Petrotest marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Karbon Kalıntı Test Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D4530 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların karbon kalıntısı miktarını ölçmektedir
Kullanım Alanları: Tanaka marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Viskozite Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D445 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların viskozitesini ölçmektedir
Kullanım Alanları: Tanaka marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Kükürt Tayin Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D2622 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların kükürt içeriğini ölçmektedir
Kullanım Alanları: Tanaka marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Sakızlaşma Tayin Cihazı
Teknik Özellikleri:ASTM D 381 standartlarına uygun olarak sıvı yakıtların sakızlaşma içeriğini ölçmektedir
Kullanım Alanları: Petrotest marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Su İçeriği Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:Sıvı yakıtların su içeriğini ölçmektedir
Kullanım Alanları: Kem Marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Asir Değeri Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:Sıvı yakıtların asit değerini ölçmektedir
Kullanım Alanları: KEM marka
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:MICROMERITICS ASAP 2020
Teknik Özellikleri:Yüzey alanı ve gözeneklilik, birçok malzemenin kullanımını ve kalitesini belirleyen iki önemli fiziksel özelliktir. Yüzey alanı ve parçacıkların gözenekliği malzemelerin performans özelliklerini büyük ölçüde etkileyebilir. ASAP 2020 Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Sistemi, ilaç, seramik, karbonlar, katalizörler, boya ve kaplamalar, elektronik, kozmetik, ve havacılık malzemeleri.gibi alanlarda yüzey alanı ve gözenek ölçümleri sağlamak için önemli bir cihazdır. Mikrogözenek ve kimyasal adsorpsiyon analizleri yapılabilmektedir.
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet