19 Nisan 2019 | Cuma
 
1) 114E422 - •Ürünlerin Zayıf Özelliklerinin Türkçe Kullanıcı Yorumlarından Özellik Tabanlı Sentiment Analizi ile Keşfedilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sevinç İLHAN OMURCA
Özbilgi: Günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olan internet; depolanan verilerin e-ticaret siteleri, sosyal medya siteleri, bloglar, sözlükler, haber portalları gibi milyonlarca kullanıcısı olan yeni kaynaklar ile sürekli ve önlenemez artışı sonucunda veri analizi için vazgeçilmez bir ortam haline gelmiştir. İnternetteki sınırsız bilgi-yorum akışı çok farklı alanlardaki kullanıcı yorumlarının analiz edilebilmesine olanak vermiştir. Günümüzde firmalar kendi markalarının ürünlerini değerlendirirken ya da geliştirirken müşterilerden alınan geri bildirimlerden faydalanma yolunu seçmektedirler. Bu geri bildirimler, firmaların ürettikleri ürünlerin niteliklerinin ve firmaların rekabetçi güçlerinin artmasına yardımcı olan en önemli unsurlar olarak kabul görmektedir. Artık müşteriler ve firmalar kullanılan ürün ile ilgili çok sayıda kullanıcı yorumuna internet üzerinden kolayca erişebilmektedir. Bu kadar büyük bir doküman kümesi içinden herhangi bir ürün hakkında yapılan olumlu olumsuz yorumların çıkarılması; bu yorumların ürüne ait hangi özellikler için yapıldığının keşfi el ile gerçekleştirilemeyecek bir işlemdir. Özetle ürünlerin zayıf özelliklerinin kullanıcı yorumlarından otomatik olarak keşfedilmesi önemli bir hale gelmektedir. Bu projede internetteki Türkçe kullanıcı yorumları üzerinde olumlu/olumsuz sınıflama yapabilen özgün bir özellik tabanlı sentiment analizi yöntemi geliştirilmesi hedeflenmektedir.