20 Eylül 2019 | Cuma
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "Effect of Erodent Particle Size on Erosive Wear Behavior of AA6082-T6 Aluminum Alloy", Aygen Ahsen Erdoğan, Erol Feyzullahoğlu, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, 1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALI BİLİMLER KONFERANSI, , , (2016) -
2) "Effect of Erodent Particle Velocity on Erosive Wear Behavior of AA6082-T6 Aluminum Alloy", Aygen Ahsen Erdoğan, Erol Feyzullahoğlu, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, 1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALI BİLİMLER KONFERANSI, , , (2016) -
3) "GARNET PARTICLE SIZE EFFECT ON SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF AA6082-T6 ALUMINUM ALLOY", Oğuzhan Baksı, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, VII INTERNATIONAL METALURGICAL CONGRESS METALLURGY, MATERIALS, ENVIROMENTAL (MME), , , (2016) -
4) "GARNET PARTICLE VELOCITY EFFECT ON SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF AA6082-T6 ALUMINUM ALLOY", Oğuzhan Baksı, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, VII INTERNATIONAL METALURGICAL CONGRESS METALLURGY, MATERIALS, ENVIROMENTAL (MME), , , (2016) -
5) "EROZİF AŞINMA DAVRANIŞINA NOZULDAKİ ÇAP DARALMASININ ETKİLERİ", BARIŞ ÖNEN, SİNAN FİDAN, TAMER SINMAZÇELİK, ALİ ÇINAR, VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI, , , (2016) -
6) "SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOR OF INCONEL 718 SUPER ALLOYS UNDER ELEVATED TEMPERATURES", Berk Bircan, Sinan Fidan, Hüseyin Çimenoğlu, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), , 148, (2014)
7) "PROCESS OPTIMIZATION OF PPS BY USING TAGUCHI METHOD FOR EROSIVE BEHAVIOR: MICROCOMPOUNDING AND INJECTION MOLDING", Sinan Fidan, Onur Çoban, M. Özgür Bora, Burcu Özcan, Tamer Sınmazçelik, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), , 188, (2014)
8) "ROUGHNESS CHARACTERIZATION OF CARBON FIBER REINFORCED EPOXY COMPOSITES AFTER SOLID PARTICLE EROSION WITH VOLCANIC ASH AT ELEVATED TEMPERATURES", Sinan Fidan, Serhat Hakan, M. Özgür Bora, Onur Çoban, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), , 189, (2014)
9) "Flexural and erosive properties of aviation composites", Mustafa Özgür Bora, Onur Çoban, Sinan Fidan, Egemen Avcu, Tamer Sınmazçelik, Society of Plastics Engineers (SPE) - Plastics Research Online, 10.2417/spepro.005061, , (2013) -
10) "AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Tİ6AL4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ", Alp Eren Şahin, Yasemin Yıldıran, Sinan Fidan, Egemen Avcu, Tamer Sınmazçelik, IV. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, UHUK-2012-091, 1-13, (2012)
11) "AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ", Yasemin Yıldıran, Alp Eren Şahin, Egemen Avcu, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, IV. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, UHUK-2012-092, 1-18, (2012)
12) ""CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SÜLFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARI: PARTİKÜL ÇARPMA AÇISININ VE HIZININ ETKİLERİ"", Egemen Avcu, Alperen Şahin, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik , İsa Taşkıran, M. Özgür Bora, Onur Çoban, I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, , , (2011) -
13) ""Solid Particle Erosive Wear Behavior of Ductile, Semi-Ductile and Brittle Materials: Influence of Particle Impingement Angle and Velocity"", "Egemen Avcu","Sinan Fidan", "M. Ozgur Bora", "Onur Coban", "Tamer Sinmazcelik", "Isa Taskiran", AES-ATEMA’ 2011International Conference Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications, , , (2011) -
14) ""SOLID PARTICLE EROSIVE WEAR BEHAVIOR OF GLASS MAT REINFORCED THERMOPLASTICS : INFLUENCE OF ERODENT PARTICLE SIZE, PARTICLE IMPINGEMENT ANGLE AND PRESSURE"", "Egemen AVCU","Sinan FİDAN","Mustafa Özgür BORA","Onur ÇOBAN","İsa TAŞKIRAN","Tamer SINMAZÇELİK", THEPLAC 2011, , , (2011) -
15) "Polimerler ve Polimer Kompozitlerde Katı Partikül Erozyonunun Mekanizmaları ve Malzeme Performansını Etkileyen Faktörler", SİNAN FİDAN,TAMER SINMAZÇELİK, 13. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ, , , (2006)
16) "Partikül Erozyonuna Maruz Kalan Polimer Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi", SİNAN FİDAN, TAMER SINMAZÇELİK, 13. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ, , , (2006)