15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 
1) 106T465 (TBAG-HD/199) - 5-Fluoroisatin-3-Tiyosemikarbazonların Yapısının Deneysel ve Teorik İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi:
2) 2007/033 - 5-Metoksiisatin - 3-Tiyosemikarbazon türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Kuantum Kimyasal İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi:
3) CNRS/DGA/ADEME PRI.7 - Vector Hydrogen Storage in Carbon Nanomaterials
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi:
4) 2070339 - Karbon nanomalzemelerin yüzey modifikasyonunun incelenmesi ve nanoteknolojik kullanımının araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi:
5) 106T497 - Hidrojen Depolama ve Nanoteknolojik Uygulamalar İçin Tek ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Eldesi ve Polimerler Kullanılarak Fonksiyonlaştırılmasıyla Reaktifliklerinin Arttırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi:
6) 106T502 - Karbon nanomalzemelerin CVD yöntemiyle eldesi için CVD reaktörünün kurulması: Yakıt pilleri için katalizör geliştirme, Hidrojen depolama ve nanoteknolojik uygulamalar için nanotüplerin saflandırılması ve yönlendirilmesi.
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Saadet KAYIRAN BEYAZ
Özbilgi:
7) 109T619 - Metan Kraking Yöntemiyle Hidrojen Üretimi için Gözenekli Materyaller ve Karbon Nanotüp Destekli Katalizör Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Saadet KAYIRAN BEYAZ
Özbilgi:
8) A2 - 1H-indole-2,3-dione-aminoasit türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Kuantum Kimyasal İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Fatma KANDEMİRLİ
Özbilgi:
9) - - METAL ALKOLAT ESASLI YENİ KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE HALKA AÇILMASI POLİMERİZASYONUNDA KULLANILMASI
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr.Asgar KAYAN
Özbilgi: