15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 
Gruplar

Asgar kayan, ufuk yıldız, ahmet bilgin

METAL ALKOLAT ESASLI YENİ KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE HALKA AÇILMASI POLİMERİZASYONUNDA KULLANILMASI

Fatma Kandemirli, Murat Saracoglu

The Structure-AChE Activity Relationship Study in a Series of Pyridazine Analogues

Fatma Kandemirli, Seda Sağdınc

Theoretical study of corrosion inhibition of amides and thiosemicarbazones

Hakan Üngören,; Mustafa Saçmacı; Cengiz Arc; Ertan ahin; Taner Arslan,; Fatma Kandemirli

New Heterocyclic Phosphorus Ylides: Synthesis, Crystal Structure, and Theoretical Calculation of Alkyl Substituted 3-(4-Benzoyl-1,5-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)-3-oxo-2-(triphenylphosphoranylidene) Propanoates,

Kadir esmer, asgar kayan, ümit kadiroğlu, erdogan tarcan

Farklı metal oksit karışımlarının sentezlenmesi,yapısal elektronik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi

Ümit kadiroğlu, kadir esmer, asgar kayan, erdoğan tarcan

Lityum depo edilmiş kompozit ve alaşım elektrotlar /APEO,APEO-Ferrosen ve APEO PMMA-Li tuzu hücrelerinin Kimyasal ve elektro kimyasal özelliklerinin incelenmesi.