18 Haziran 2019 | Salı
 
1) 29 - Polianyonlarla Katkılanmış İletken Polimerlerin Hazırlanması Elektroanaliz Amacıyla Kullanımlarının İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr Meral Arca
Özbilgi:
2) 058 - Sulu Çözeltilerden Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Anadara İnaequivalvis Türü Deniz Kabuklarının Kullanılmasının incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Seda Karayünlü Bozbaş
Özbilgi:
3) 78 - İzmit yöresi sütlerinde ağır metal tayini
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
Özbilgi:
5) 2011/28 - Katyon katkılı yarı iletken polimerlerin sentezlenmesi ve Boyar maddelerin arıtımına uygulanması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi:
6) - Dört Farklı Sölestit Cevherinin Multi-Gravite Seperatörde (MGS) Zenginleştirme Ön Çalışmaları
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 1996
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi:
7) - Yozgat Ayrıdam Linyitlerinin Fiziksel Yöntemlerle Kükürtten Arındırılabilirliğinin Araştırılması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 1996
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi:
9) 033 - Stronsiyum Sülfatın Mekanokimyasal Dönüştürülmesi Yoluyla Stronsiyum Karbonat ve Amonyum Sülfat Üretimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi:
10) TBAG-U / 16 (101T103) - Development of new methods for heavy metals enrichments in water analysis
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Göksel Akçin
Özbilgi:
11) 2381 - Ön deriştirme ve zenginleştirme metotu geliştirilerek sularda ağır metal tayini
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
Özbilgi:
12) 107Y261 - İzmit Körfezi Sediment ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Halim Aytekin Ergül
Özbilgi: