6 Temmuz 2020 | Pazartesi
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:UV-Visible
Teknik Özellikleri:Yaklaşık 200-700 nm aralğında çalışılabilir. Hızlı yanıt verir.
Kullanım Alanları: Mor ötesi-görünür bölgede renkli kompleks oluşturarak metal yada katyon tayini yapılabilmektedir. Ayrıca kompleks oluşumunda koordinasyon sayısı tayin edilebilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Alev fotometresi
Teknik Özellikleri:Basit bir cihazdır.Çok yer kaplamaz.Fiyatıda çok pahalı değildir.Üzerinde takılı olan filtrenin özelliğine göre değişik metallerin tayini yapılabilir.
Kullanım Alanları: Na, K, Ca ve Lityum analizi, eğer filtreleri varsa yapılabilir.Bu metallerin analizinde diğer pahalı yöntemlere üstünlük sağlamıştır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:AAS
Teknik Özellikleri:Cihaz GFAAS,FAAS ve HG-AAS modunda çalışabilmektedir.
Kullanım Alanları: Çevre örneklerinde ağır metal tayini yapılabilmektedir.Talep edilmesi halinde ücret karşılığında döner sermaye analizleri yapılabilir.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Saf su cihazı
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Flotasyon kolonu
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları: Önderiştirme ve zenginleştirme tekniği olarak kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: