16 Haziran 2019 | Pazar
 

Genel Bilgi

Yer:
Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Kuruluş Yılı: 1996
Hakkında
Eğitim, bir ülkenin geleceği adına en önemli yatırımdır. Bu bağlamda Kocaeli Üniversitesi  Kimya Bölümü Analitik Kimya araştırma laboratuvarı; özgün kişiliğe sahip, eleştirel düşünceye önem veren, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ideal insan yetiştirmek amacıyla sahip olduğu modern imkânları seferber etmektedir.Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde araştırma laboratuvarımız sanayicinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeydedir.Araştırma laboratuvarımızda çevre örneklerinde özellikle su örneklerinde ağır metal tayini yapılabilmektedir.
İletişim
E-posta: analitikkimya@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623032057
Belgeç/Faks: 02623032003

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "THE STUDY OF ADSORPTION OF ANTHRACENE ONTO PMMA-FUNCTIONALIZED MWCNTS AND PRISTINE MWCNTS BY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY TECHNIQUE", Ümit AY, Murat Işık, Nergis Arsu, Fresenius Environmental Bulletin, vol.26 no.6, 3886-3890, (2017)
  • "“Fabrication and Characterization of Novel Macroporous Jeffamine/Diamino Hexane Cryogels for Enhanced Cu(II) Metal Uptake: Optimization, Isotherms, Kinetics and Thermodynamic Studies”", Ahmet Erdem, Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Seda Çetintaş, Deniz Bingöl, Ufuk Yıldız, Chemical Engineering Research & Design, 117 (2017) 122–138.DOI: 10.1016/j.cherd.2016.10.010, 122-138, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Novel tyrosine-containing inorganic–organic hybrid adsorbent in removal of heavy metal ions", Kayan Asgar, Arican Mehmet Onur, Boz, Yasemin, Ay Umit and Karayünlü Bozbaş Seda, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2, 935-942, (2014)
  • "Determination of organic and inorganic tin compounds in antifouling paints by molecular emission cavity analysis", Ümit AY,Emür HENDEN and Ali CELIK, Ozean Journal of Applied Sciences , 4(1), 105-113, (2011)
Devamı »

Altyapı

AAS
Alev fotometresi
Flotasyon kolonu
Devamı »